4.- Ondare naturalaren eta eraikiaren kalitatea hobetzea

Ondare naturalaren eta eraikiaren kalitatea hobetzea helburu duten ekintzak egingo dira: bai izadia, flora eta fauna kontserbatzeko zein hobetzeko, bai eta kultura-ondarea eta paisaia babesteko.

4.1.- Transizio ekologikorantz urratsak ematea

Energia berriztagarriak lehenetsiko dira energia fosileko iturrien erabileraren aurrean; horrez gain, energia aurreztea eta baliabideen zein energiaren erabilera eraginkorra sustatuko da, ahal bada sorkuntza propioko energia erabilita.

Ekintzak:

4.1.a.- Eraikin publikoen energia eraginkortasuna aztertzea eta hobetzeko pausuak ematea

4.1.b.- Erregai ez berriztagarrien erabilera gutxitzeko ekintzak egitea (garajeetan ibilgailu elektrikora aldaketa bultzatzea)

4.1.c.- Energia eraginkortasunaren aldeko hurratsak ematen jarraitzea: Errekarga elektrikoarentzat puntuak gaitzea aztertzea

4.1.d.- Eraikin publikoak iturri berriztagarrietatik elikatzea aztertzea (eguzki-energia)

4.1.e.- Kontsumo txikiko argiteria publikora behin betiko saltoa egitea, mantentze-zerbitzuaren esleipenaren bidez


4.2.- Landa-eremuko auzoen nortasuna indartzea

Landa-eremuetako auzoetan bizitzea errazteko ekintzak gauzatuko dira, euren nortasuna eta bizimoldea babesteko asmotan.

Ekintzak:

4.2.a.- Garinen ur lohiak biltzea

4.2.b.- Astigarretako apaiz-etxearen teilatua berritzea

4.2.c.- Matxinbentatik urtegira bidexka egitea

4.2.d.- Garinen kale-urbanizazioa egitea


4.3.- Ondare eraikia babestea eta hiri-paisaia hobetzea

Hiri-paisaia eta ondare eraikia zaintzeko neurriak hartuko dira; lehen buruan, segurtasun publikoa bermatzea duten ekintzak gauzatuko dira, eta bigarren, kultura-ondarea eta paisaia babestera bideratutakoak.

Ekintzak:

4.3.a.- Ondare eraikia babestu eta erregulatzea

4.3.b.- Olarango eraikinean kontserbazio lanak egitea

4.3.c.- Zaborrontziak hiri-paisaian txertatzea

4.3.d.- Oria ibaiaren arroan uholdegarritasu-arriskua saihestea, segurtasuna bermatzeko

4.3.e.- Gune esanguratsuen argiztapena hobetzea


4.4.- Ondare naturala babestea eta horren ezagutza bultzatzea

Ondare naturalera hurreratzea bultzatuko da, ingurumenaren ezagutzako eta pertsonen garapenerako ingurumen egokiaz gozatu ahal izateko.

Ekintzak:

4.4.a.- Espezie inbaditzaileak kentzeko ekintzak burutzea (Goiekirekin elkarlanean); liztor beltza

4.4.b.- Naturbidea ibilbide periurbanoa berraztertu eta gauzatzea

4.4.c.- Ibaiertzetik pasealekua egitea aztertzea