4.- Herri nortasuna areagotzea.

4.1.- Udalaren marka aregotzea

Udalaren irudiaren presentzia azpimarratu, babesle, laguntzaile edo parte hartzaile den ekimen orotan. Horretarako lankidetza hitzarmen guztietan adierazi beharko da Udalaren irudiaren presentzia non eta nola agertu beharko den. Halaber, bere ardurapeko erakunde eta eraikinetan ere.


4.2.- Arlo bakoitzaren ekintzen antolaketa egokitu, referentzia bihurtzeko helburuarekin

Udalek ematen dituzten zerbitzu publikoak herritarrek finantzatzen dituzte tokiko zergen bidez. Herritarrek espero dute beren tokiko agintaritzak, trukean, beren itxaropenei erantzutea, eta eraginkorra, arduratsua, gardena eta harkorra izatea. Horretarako udala hobekuntza prozesu batean sartuta autoebaluaketak sistemak ezarriko ditu bere ekimena neurtu, ebaluatu eta neurriak ezartzeko.